Om os
Uddannelse - Samarbejde - Viden

FinansVidenCenter blev etableret i marts 2011 af:

Vision og formål

FinansVidenCenter har følgende vision:

Formålet er at

Organisation

FinansVidenCenter er organiseret med en bestyrelse, et sekretariat, en referencegruppe og et rådgivende organ.

Bestyrelsen

FinansVidenCenter ledes af en bestyrelse. Rektoren for EA Lillebælt er formand for bestyrelsen.

Den daglige ledelse

Direktøren varetager den daglige ledelse af FVC under ansvar over for EA Lillebælt og bestyrelsen.

Referencegruppen

Der er etableret referencegrupper for for de finansielle fuldtidsuddannelser og efter/-videreuddannelserne med ledelsesrepræsentanter for de faglige miljøer på de deltagende erhvervsakademier.
Referencegrupperne har følgende opgaver:

Rådgivende organ

For skabe udviklingsmæssig dynamik og for at sikre, at FinansVidenCenter har en tæt kontakt til praksis, har bestyrelsen nedsat et rådgivende organ – FinansVidenCenterRåd (herefter Rådet).

Rådet har til opgave at være sparringspartner og inspirator for konsortiet og konsortiets deltagere.

Rådet består af op til 10 medlemmer, der repræsenterer virksomheder, som aftager kandidaterne fra erhvervsakademiernes fuldtidsuddannelser samt nuværende eller potentielle kunder til FinansVidenCenters kursusaktiviteter.